పంచాంగం.. 05-09-2018

252
Telugu Panchangam

సూర్యోదయం/అస్తమయం: 06.06.25/18:22:24
హిందూ సంవత్సరం: విలంబి
ఆయనం: దక్షిణాయణం
ఋతువు: వర్షఋుతువు
మాసము: శ్రావణమాసం
తిథి: కృష్ణ-దశమి
వారం: బుధవారం
నక్షత్రము: ఆరుద్ర
రాశి: మిథున రాశి
యోగము: వ్యతీపాత
కరణము: విష్టి