పంచాంగం..17.01.17

81
TELUGU

*పంచాంగం.. 17.01.17*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి బ.పంచమి ప.2.11 వరకు
తదుపరి షష్ఠి
నక్షత్రం ఉత్తర రా.3.04 వరకు
వర్జ్యం ఉ.9.32 నుంచి 11.14 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.48 నుంచి 9.33 వరకు
తదుపరి రా.10.51 నుంచి 11.43 వరకు
రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు