పంచాంగం… 18.07.18

162
Telugu-Panchagam-

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి శు.షష్ఠి రా.7.57 వరకు

తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం ఉత్తర ప.2.07 వరకు

తదుపరి హస్త

వర్జ్యం రా.10.17 నుంచి 11.50 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.40 నుంచి 12.30 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు.