ఎంసెట్,లాసెట్ పరీక్ష తేదీల్లో మార్పులు..

164
papireddy

ఎంసెట్,లాసెట్ తేదీల్లో మార్పులు చేసింది ఉన్నత విద్యామండలి. మే 4,5,7,9 తేదీల్లో ఇంజనీరింగ్ ఎంసెట్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. మే 9,11 తేదీల్లో ఫార్మా ఎంసెట్,మే 27న లాసెట్,పీజీ ఎల్‌సెట్,మే 28 నుంచి 31 వరకు పీజీ ఈ సెట్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్‌ పాపిరెడ్డి తెలిపారు.