సున్నాపై ములుగు విశ్వ నాధ శాస్త్రి అద్భుత కవిత

270

ఒకటి నుంచి తొమ్మిది సంఖ్యల పక్కన, వాటి వెనుక సున్నా ఉంటే దాని విలువ అత్యథికంగా ఉంటుంది. అటువంటి సున్నాలు సంఖ్య తరువాత ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే, సదరు సంఖ్య విలువ అంత పెరుగుతుంది. అంతంటి విలువైన సున్నా అనే అంకెను మన భారతీయులే కనిపెట్టారన్నది మనకు గర్వకారణమైన విషయం.అలాంటి సున్నాల గురించి ములుగు విశ్వనాథ శాస్త్రి తన కవితా విన్యాసంలో అద్బుతంగా వివరించారు.

మన జీవన ప్రయాణంలో ప్రతిచోట ,ప్రతి సందర్భంలో సున్నాను మనం ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం. అన్నం,సున్నం,ఆంధ్రా,పార్టీల పేర్లలో,సుఖం,దుఖం, సరసం,విరసం ,ప్రతి నిమిషం,ప్రతి గంట,ప్రతి వారం,ప్రతిరోజు,ఆరంభం,అంతం,జననం,మరణం,శూన్యం,అనంతం ఇలా మన జీవితాలకు సంబంధం ఉండే సున్నా గురించి అద్భుతంగా వివరించారు.

00000000000000000 కి విలువెంత అని పంతుల్ని అడిగితే సున్నా కి విలువేంటి? శూన్యం అంటాడు!

0 లేకుండా
పంతులూ లేడు
! ఏ పండితుడూ లేడు!

అంకెల దరిజేరి అది విలువలను పెంచు!

పదముల దరిజేరి పదార్థములనే కూర్చు!

సున్న ప్రక్కన 0 చేరి సున్నం అయ్యె!

అన్న ప్రక్కన 0 చేరి అన్నం అయ్యె!

ఆంధ్రా లో అన్నబియ్యం కూడా కిలో రెండు అయ్యె!

పది మధ్యలో దూరి
పంది గా మారె!

నది మధ్యలో దూకి
నంది గా మారె!

ప్రతి కొంప లోనూ
అది తిష్ట వేసింది!

0 లేనట్టి సంసారమే లేదు!

కాంగి లోనూ దూరె!

దేశం లోనూ దూరె!

కమలం లోనూ దూరే !

అది రాజకీయం కూడా నడుపుచుండె!

పంచాయతీ నుండి పార్లమెంటు వరకూ అది మెంబరై ఉండ!

గుండుసున్నా
అని ఎగతాళి చేయకు
గూండా గా మారి రుబాబు చేయు!

ఆరంభము న 0!
అంత మందున 0!

జననం లో 0!

మరణం లో 0!

శూన్యం లో 0!
అనంతము లో 0!

ఇందూ, అందూ
అను సందేహమేల!

అండ, పిండ, బ్రహ్మాండము లలో 0!

సత్యం,
శివం,
సుందరం
అన్నింటిలోనూ అది అలరారుతోంది!

Value of zero - story telling competition - YouTube

0 తోటే ఉంది
అందం! ఆనందం!
జీవితం లో చివరకి మిగిలేది 0

గోవిందా! ముకుందా! శంభో!శంకరా!
సున్నాలు గలవే ఈ భగవన్నామాలు అన్నీ!
ఏడుకొండల వాడా! వెంకట రమణా!
నీకు నామాలతో పాటు అందు సున్నాలు లేవా!

తిరుపతిలో ఎక్కు ప్రతి కొండ లోనూ 0!

తిరిగి దిగి వచ్చు ప్రతి గుండు లోనూ 0!

ఇంత మహిమ గల 0 –
మరి గుడి లోను లేదని, బడి లోను లేదని
దిగులెందుకన్నా!

గుడి లోన జేరి గుండి గా,
బడి లోన జేరి బండి గా మారడం దాని అభిమతం కానే కాదన్నా!

కనుక గుడి గంట లో చేరి, బడి గంట లోనూ చేరి
మోత మోగిస్తోందన్నా!
ఆ మోత నాదం లోనూ 0!

కాలం తోటే అది పరుగులిడుతోంది!
ప్రతి గంట,
ప్రతి దినం,
ప్రతి వారం,
ప్రతి పక్షం,
ప్రతి మాసం,
ప్రతి సంవత్సరం,
అన్నిటా ఉండి కాలచక్రo ను అది తిప్పుతోంది!

జీరో, ఇన్ఫినిటీ : అసలు సున్నా ఎలా పుట్టింది? దీన్ని భారతీయులు ఎలా  కనిపెట్టారు? - BBC News తెలుగు

వారం, వర్జ్యం అంటూ, గ్రహం – గ్రహణం అంటూ
పంచాంగం అంతా సున్నా ల మయమే!

దేహం తోటే అది అంటిపెట్టుకుని ఉండె!

కంటి లోనూ 0!

పంటి లోనూ 0!

కంఠం లో 0!

కండరం లో 0!

చర్మం లో 0!

రక్తం లో 0!

దాహం లో 0!

మోహం లో 0!
రాగం లో 0!
అనురాగం లో 0!
సరసం లో 0!

విరసం లో 0!

కామం లో 0!

క్రోధం లో 0!

నరనరం లో అది జీర్ణించుకు ని పోయె!

రోగం లో 0 !
దానికి చేసే వైద్యం లో 0!

అంగాంగము న 0 అంటిపెట్టుకుని ఉండ
దేహం తోటే అది దహనమగుననిపించె!
తీరా చితా భస్మం చూడ అందు కూడ కనిపించె!
మన గతులనే మార్చివేసి అది గంతు లేస్తోంది!
🙏🙏
“జైహో సున్నా….000000000.