పంచాంగం : 07.04.2017

110

శుభమస్తు
తేది : 7, ఏప్రిల్ 2017
సంవత్సరం : హేవిళంబినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : చైత్రమాసం
ఋతువు : వసంత ఋతువు
కాలము : వేసవికాలం
వారము : శుక్రవారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : ఏకాదశి
(నిన్న ఉదయం 9 గం॥ 19 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 57 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : మఖ
(నిన్న రాత్రి 11 గం॥ 4 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 37 ని॥ వరకు)
యోగము : విష్కంభము
కరణం : భద్ర(విష్టి)
వర్జ్యం :
(ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 20 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 58 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు :
(ఈరోజు రాత్రి 9 గం॥ 9 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 10 గం॥ 47 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం :
(ఉదయం 8 గం॥ 35 ని॥ నుంచి ఉదయం 9 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం :
(ఉదయం 10 గం॥ 46 ని॥ నుంచి ఉదయం 12 గం॥ 19 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం :
(ఉదయం 7 గం॥ 40 ని॥ నుంచి ఉదయం 9 గం॥ 13 ని॥ వరకు)
యమగండం :
(సాయంత్రం 3 గం॥ 25 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 4 గం॥ 58 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 7 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 31 ని॥ లకు
చంద్రోదయం : సాయంత్రం 3 గం॥ 19 ని॥ లకు)
చంద్రాస్తమయం : తెల్లవారుజాము 3 గం॥ 23 ని॥ లకు)
సూర్యరాశి : మీనము
చంద్రరాశి : సింహము