పంచాంగం…18.06.18

167
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజజ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.పంచమి ప.2.04 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం ఆశ్లేష ఉ.9.33 వరకు

తదుపరి మఖ

వర్జ్యం రా.8.49 నుంచి 10.21 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.26 నుంచి 1.20 వరకు

తదుపరి ప.3.02 నుంచి 3.55 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు…ప.1.32 నుంచి 1.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు,

అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.