పంచాంగం..08.09.18

272
Telugu Panchangam

తత్కాల పంచాంగం (08.09.2018, 08:52:29)
సూర్యోదయం/అస్తమయం: 06.06.49/18:19:57
హిందూ సంవత్సరం: విలంబి,
ఆయనం: దక్షిణాయణం,
ఋతువు: వర్షఋుతువు ,
మాసము: శ్రావణమాసం ,
తిథి: కృష్ణ-చతుర్దశి,
వారం: శనివారం,
నక్షత్రము : ఆశ్లేషా,
రాశి: కర్క రాశి,
యోగము: శివ,
కరణము: విష్టి