పంచాంగం… 04.08.18

212
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి బ.సప్తమి ఉ.7.21 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం అశ్వని ఉ.11.30 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం ఉ.7.28 నుంచి 9.05 వరకు

తిరిగి రా. 9.01 నుంచి 10.36 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.43 నుంచి 7.23 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు