పంచాంగం…31.12.16

65
Panchangam

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

?పుష్య మాసం

?తిథి శు.విదియ ప.2.10 వరకు తదుపరి తదియ

?నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ప.2.41
వరకు తదుపరి శ్రవణం

?వర్జ్యం రా.6.37 నుంచి
8.26 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ఉ.6.31
నుంచి 8.00 వరకు

?రాహుకాలం ఉ.9..00 నుంచి 10.30 వరకు

?యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

?శుభ సమయాలు.
.ఉ.10.43 నుంచి 11.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు,అగ్రిమెంట్లు,రిజిస్ట్రేషన్లు.