పంచాంగం..24.07.18

182
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి శు.ద్వాదశి రా.7.10 వరకు

తదుపరి త్రయోదశి

నక్షత్రం జ్యేష్ఠ సా.5.12 వరకు

తదుపరి మూల

వర్జ్యం రా.1.54 నుంచి 3.40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.14 నుంచి 9.05 వరకు

తదుపరి రా.10.58 నుంచి 11.44 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు.