నేటి బంగారం, వెండి ధరలివే

136
gold

బంగారం ధరలు ఇవాళ స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైద‌రాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 44,950 గా ఉండగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 49,040 గా ఉంది. కిలో గ్రాము వెండి ధ‌ర రూ. 66,500 గా ఉంది.

ఢిల్లీ లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 47,100 గా ఉంది. అలాగే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 51,390 గా ఉంది. కిలో గ్రాము వెండి ధ‌ర రూ. 61,600 గా ఉంది. కోల్‌కత్త లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 47,100 గా ఉంది. అలాగే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర రూ. 49,800 గా ఉంది. కిలో గ్రాము వెండి ధ‌ర రూ. 61,600 గా ఉంది.