పంచాంగం..26.03.17

114

శుభమస్తు
తేది : 26, మార్చి 2017
సంవత్సరం : దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : ఫాల్గుణమాసం
ఋతువు : శిశిర ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : ఆదివారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : త్రయోదశి
(నిన్న మద్యాహ్నం 1 గం॥ 30 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 25 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : శతభిష
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం॥ 54 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
యోగము : విష్కంభము
కరణం : వణిజ
వర్జ్యం :
(నిన్న రాత్రి 11 గం॥ 57 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 31 ని॥ వరకు)(ఈరోజు రాత్రి 10 గం॥ 30 ని॥ నుంచి మర్నాడు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 1 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు :
(ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 21 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 55 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం :
(సాయంత్రం 4 గం॥ 50 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 5 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం :
(సాయంత్రం 4 గం॥ 56 ని॥ నుంచి రాత్రి 6 గం॥ 27 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం :
(సాయంత్రం 3 గం॥ 24 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 4 గం॥ 55 ని॥ వరకు)
యమగండం :
(ఉదయం 12 గం॥ 21 ని॥ నుంచి మద్యాహ్నం 1 గం॥ 52 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 16 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 28 ని॥ లకు
చంద్రోదయం : తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 50 ని॥ లకు)
చంద్రాస్తమయం : సాయంత్రం 4 గం॥ 53 ని॥ లకు)
సూర్యరాశి : మీనము
చంద్రరాశి : కుంభము
విశేషం : మాస శివరాత్రి