పంచాంగం..18.04.17

113
TELUGU PANCHANGAM
TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్ర మాసం

తిథి బ.సప్తమి రా.10.29 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ సా.6.35 వరకు

తదుపరి ఉత్తరాషాఢ

వర్జ్యం రా.3.10 నుంచి 4.54 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.14 నుంచి 9.03 వరకు

తదుపరి రా.10.48 నుంచి 11.34 వరకు

రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు