పంచాంగం…03.07.18

173
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజ జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి బ.పంచమి సా.6.16 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం శతభిషం రా.11.58 వరకు

తదుపరి పూర్వాభాద్ర

వర్జ్యం ఉ.5.46 నుంచి 7.30 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.08 నుంచి 9.00 వరకు

తిరిగి రా.10.57 నుంచి 11.40 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు