పంచాంగం..04.01.17

75
Panchangam

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

?పుష్య మాసం

?తిథి శు.షష్ఠి ప.12.34 వరకు తదుపరి సప్తమి

?నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర ప.3.17వరకు తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర

?వర్జ్యం రా.12.30 నుంచి
2.03 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ప.11.43
నుంచి 12.34 వరకు

?రాహు కాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

?యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు