పంచాంగం…28.12.16

70
Panchangam

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

?మార్గశిర మాసం

?తిథి బ.చతుర్దశి ఉ.10.18
వరకు తదుపరి అమావాస్య

?నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ.9.20
వరకు తదుపరి మూల

?వర్జ్యం సా.6.02 నుంచి
8.47 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ప.11.40
నుంచి 12.21 వరకు

?రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

?యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు