పంచాంగం…. 19.12.16

94
Panchangam

శ్రీదుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం
తిథి బ.షష్ఠి రా.10.11 వరకు
నక్షత్రం మఖ సా.5.44 వరకు
తదుపరి పుబ్బ
వర్జ్యం ఉ.5.36 నుంచి 7.15 వరకు
తిరిగి రా.1.55 నుంచి 3.34 వరకు
దుర్ముహూర్తం ప.12.17 నుంచి 1.01 వరకు
తదుపరి ప.2.30 నుంచి 3.14 వరకు
రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు
శుభసమయాలు…లేవు