పంచాంగం…30.11.16

79
panchangam

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం
తిథి శు.పాడ్యమి రా.6.34 వరకు
నక్షత్రం జ్యేష్ఠ రా.2.01 వరకు
వర్జ్యం ఉ.5.55 నుంచి 7.18 వరకు
దుర్ముహూర్తం ప.11.34 నుంచి 12.20 వరకు
రాహు కాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
శుభసమయాలు…లేవు