పంచాంగం.. 07-09-2018

212

సూర్యోదయం/అస్తమయం: 06.06.41/18:20:46
హిందూ సంవత్సరం: విలంబి,
ఆయనం: దక్షిణాయణం,
ఋతువు: వర్షఋుతువు ,
మాసము: శ్రావణమాసం ,
తిథి: కృష్ణ-ద్వాదశి,
వారం: శుక్రవారం,
నక్షత్రము : పుష్యమి,
రాశి: కర్క రాశి,
యోగము: పరిఘ,
కరణము: తైతుల