స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు…

95
Gold prices today

బంగారంధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10 పెరిగి రూ. 48,610కి చేరింది. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10 పెరిగి రూ.51,060 కి చేరింది. ఇక వెండి ధర కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. కిలో వెండి ధర రూ.100 పెరిగి రూ.71,600కి చేరింది.