నేటి బంగారం,వెండి ధరలివే

58
gold

బంగారం ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 10 పెరిగి రూ. 45,910 కి చేరగా 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.10 పెరిగి రూ.50,080 కి చేరింది. బంగారం ధరలు పెరిగితే వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. కేజీ వెండి ధర రూ.76,300కి చేరింది.