పంచాంగం…19.01.2017

99
Weekly Panchangam

సంవత్సరం : దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : పుష్యమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : గురువారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : సప్తమి
(నిన్న ఉదయం 12 గం॥ 49 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 13 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : చిత్త
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 25 ని॥ నుంచి మర్నాడు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
యోగము : వైదృతి
కరణం : బవ
వర్జ్యం :
(ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 8 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 52 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు :
(ఈరోజు రాత్రి 9 గం॥ 36 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 20 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం :
(ఉదయం 10 గం॥ 34 ని॥ నుంచి ఉదయం 11 గం॥ 19 ని॥ వరకు)(ఉదయం 11 గం॥ 55 ని॥ నుంచి ఉదయం 12 గం॥ 40 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం :
(మద్యాహ్నం 1 గం॥ 50 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 3 గం॥ 14 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం :
(ఉదయం 9 గం॥ 37 ని॥ నుంచి ఉదయం 11 గం॥ 1 ని॥ వరకు)
యమగండం :
(ఉదయం 12 గం॥ 26 ని॥ నుంచి మద్యాహ్నం 1 గం॥ 50 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 49 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 4 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మకరము
చంద్రరాశి : కన్య