పంచాంగం…12.01.17

80
Weekly Panchangam in Telugu

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి పౌర్ణమి సా.5.45 వరకు
తదుపరి బ.పాడ్యమి
నక్షత్రం పునర్వసు రా.2.36 వరకు
వర్జ్యం సా.2.55 నుంచి 4.29 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.10.15 నుంచి 11.00 వరకు
తదుపరి ప.2.41 నుంచి 2.25 వరకు
రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు
యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు
శుభ సమయాలు…ఉ.11.01 నుంచి 11.54 వరకు, తిరిగి సా.4.12 నుంచి 5.54 వరకు క్రయ విక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.