పంచాంగం…05.01.17

91
Weekly Panchangam in Telugu

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

?పుష్య మాసం

?తిథి శు.సప్తమి ప.11.03
వరకు తదుపరి అష్టమి

?నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ప.2.21
వరకు తదుపరి రేవతి

?వర్జ్యం రా.1.43 నుంచి
3.14 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ఉ.10.15
నుంచి 11.05 వరకు
తదుపరి ప.2.39 నుంచి 3.30
వరకు

?రాహు కాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

?యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

?శుభ సమయాలు..లేవు