పంచాంగం .. 21.01.17

59
Weekly Panchangam

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి బ.నవమి రా.7.46 వరకు
నక్షత్రం స్వాతి ఉ.8.24 వరకు
తదుపరి విశాఖ
వర్జ్యం ప.3.06 నుంచి 4.54 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.6.35 నుంచి 8.04 వరకు
రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు