పంచాంగం :29.03.2017

94

సంవత్సరం : హేవిళంబినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : చైత్రమాసం
ఋతువు : వసంత ఋతువు
కాలము : వేసవికాలం
వారము : బుధవారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : పాడ్యమి
(నిన్న ఉదయం 8 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 45 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : రేవతి
(నిన్న మద్యాహ్నం 1 గం॥ 39 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
యోగము : విష్కంభము
కరణం : బవ
వర్జ్యం :
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 38 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 5 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు :
(ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 26 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 53 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం :
(ఉదయం 11 గం॥ 56 ని॥ నుంచి ఉదయం 12 గం॥ 45 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం :
(ఉదయం 12 గం॥ 21 ని॥ నుంచి మద్యాహ్నం 1 గం॥ 53 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం :
(ఉదయం 10 గం॥ 49 ని॥ నుంచి ఉదయం 12 గం॥ 21 ని॥ వరకు)
యమగండం :
(ఉదయం 7 గం॥ 45 ని॥ నుంచి ఉదయం 9 గం॥ 17 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 13 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 30 ని॥ లకు
చంద్రోదయం : ఉదయం 7 గం॥ 9 ని॥ లకు)
చంద్రాస్తమయం : రాత్రి 7 గం॥ 49 ని॥ లకు)
సూర్యరాశి : మీనము
చంద్రరాశి : మీనము