పంచాంగం… 01.06.18

150
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి బ.తదియ రా.11.30 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ పూర్తి (24గంటలు)

వర్జ్యం ప.3.10 నుంచి 4.55 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.04 నుంచి 8.56 వరకు

తదుపరి ప.12.24 నుంచి 1.15 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు