పంచాంగం..09.12.16

74
Telugu-Panchangam

?శ్రీదుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత
ఋతువు

?మార్గశిర మాసం

?తిథి శు.దశమి సా.5.33 వరకు

?నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర ఉ.6.07
వరకు తదుపరి రేవతి తె.4.51 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం)

?వర్జ్యం సా.5.29 నుంచి
7.01 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ఉ.8.44
నుంచి 9.36 వరకు
తదుపరి ప.12.24 నుంచి
1.16 వరకు

?రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

?యమగండం ప.3.00 నుంచి
4.30 వరకు

?శుభసమయాలు..
రా.1.24
గంటలకు కన్యాలగ్నంలో వివాహ,
గృహప్రవేశాలు.