పంచాంగం.. 09.04.17

76
2017 DAILY HOROSCOPE, DAILY HOROSCOPE, PANCHANGAM, TELUGU PANCHANGAM, WEEKLY HOROSCOPE
2017 DAILY HOROSCOPE, DAILY HOROSCOPE, PANCHANGAM, TELUGU PANCHANGAM, WEEKLY HOROSCOPE

శ్రీ హేవిళంబి నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్ర మాసం

తిథి శు.త్రయోదశి ఉ.9.24 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం ఉత్తర రా.1.34 వరకు

వర్జ్యం ఉ.8.15 నుంచి 9.55 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.31 నుంచి 5.20 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమ గండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు..ప.2.11 నుంచి 3.44 వరకు క్రయవిక్రయాలు,

అగ్రిమెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.