పంచాంగం..27.03.17

102

శుభమస్తు

తేది : 27, మార్చి 2017
సంవత్సరం : దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : ఫాల్గుణమాసం
ఋతువు : శిశిర ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : చతుర్దశి
(నిన్న ఉదయం 12 గం॥ 26 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 42 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : పూర్వాభద్ర
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం॥ 25 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 16 ని॥ వరకు)
యోగము : విష్కంభము
కరణం : శకున
వర్జ్యం :
(నిన్న రాత్రి 10 గం॥ 30 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 1 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు :
(ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 39 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 10 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం :
(ఉదయం 12 గం॥ 45 ని॥ నుంచి మద్యాహ్నం 1 గం॥ 33 ని॥ వరకు)(సాయంత్రం 3 గం॥ 12 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 4 గం॥ 0 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం :
(ఉదయం 7 గం॥ 46 ని॥ నుంచి ఉదయం 9 గం॥ 17 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం :
(మద్యాహ్నం 1 గం॥ 53 ని॥ నుంచి సాయంత్రం 3 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
యమగండం :
(ఉదయం 10 గం॥ 49 ని॥ నుంచి ఉదయం 12 గం॥ 20 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 15 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 28 ని॥ లకు
చంద్రోదయం : తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 37 ని॥ లకు)
చంద్రాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥ 52 ని॥ లకు)
సూర్యరాశి : మీనము
చంద్రరాశి : కుంభము