పంచాంగం..03.09.18

185
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.సప్తమి సా.5.14 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం కృత్తిక సా.6.34 వరకు

తదుపరి రోహిణి

వర్జ్యం ఉ.6.52 నుంచి 8.25 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.4.31 నుంచి 5.21 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు…రా.7.21 గంటలకు మీన లగ్నంలో వివాహ, గృహప్రవేశాలు.