పంచాంగం…. 01.09.18

215
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.షష్ఠి రా.6.34 వరకు

తదుపరి సప్తమి

నక్షత్రం భరణి రా.7.10 వరకు

తదుపరి కృత్తిక

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.47 నుంచి 7.26 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు