పంచాంగం…26.08.18

173
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం,

వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం

తిథి పౌర్ణమి సా.4.10 వరకు తదుపరి బ.పాడ్యమి

నక్షత్రం ధనిష్ఠ ప.12.40 వరకు తదుపరి శతభిషం

వర్జ్యం రా.8.31 నుంచి 10.15 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.36 నుంచి 5.26 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభసమయాలు…ఉ.8.15 గంటలకు కన్యాలగ్నంలో అన్నప్రాశన, వివాహ, గృహప్రవేశాలు, తిరిగి ఉ.11.10 గంటలకు తులా లగ్నంలో అన్న ప్రాసన, వివాహ, గృహప్రవేశాలు.

శ్రావణ పౌర్ణమి, రాఖీపండగ, హయగ్రీవ జయంతి.