పంచాంగం… 25.08.18

210
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.చతుర్దశి ప.2.17 వరకు

తదుపరి పౌర్ణమి

నక్షత్రం శ్రవణం ఉ.10.11 వరకు

తదుపరి ధనిష్ఠ

వర్జ్యం ప.2.38 నుంచి 4.22 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.47 నుంచి 7.28 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు