పంచాంగం..22.08.18

140
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.ఏకాదశి ఉ.8.24 వరకు

తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ రా.5.01 వరకు

తదుపరి ఉత్తరాషాఢ

వర్జ్యం ప.1.12 నుంచి 2.57 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.38 నుంచి 12.27 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమగండం ఉ.7.00 నుంచి 9.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు

మతత్రయ ఏకాదశి