పంచాంగం… 21.08.18

222
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.దశమి ఉ.6.54 వరకు

తదుపరి ఏకాదశి

నక్షత్రం మూల రా.2.40 వరకు

తదుపరి పూర్వాషాఢ

వర్జ్యం రా.12.56 నుంచి 2.40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.17 నుంచి 9.07 వరకు

తదుపరి రా.10.54 నుంచి 11.40 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు