పంచాంగం..18.08.18

207
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.అష్టమి తె.5.06 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం)

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం విశాఖ రా.9.43 వరకు

తదుపరి అనూరాధ

వర్జ్యం రా.1.56 నుంచి 3.37 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.45 నుంచి 7.26 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు