పంచాంగం.. 28.07.18

158
Telugu Panchangam

శ్రీవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి శు.పాడ్యమి రా.2.25 వరకు

తదుపరి విదియ

నక్షత్రం శ్రవణం రా.2.54 వరకు

తదుపరి ధనిష్ఠ

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.39 నుంచి 7.22 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు