పంచాంగం …. 25.01.17

81
panchangam online

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి బ.త్రయోదశి రా.3.48 వరకు
నక్షత్రం మూల రా.6.50 వరకు
వర్జ్యం సా.5.05 నుంచి 6.50 వరకు
దుర్ముహూర్తం ప.11.49 నుంచి 12.39 వరకు
రాహు కాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
శుభ సమయాలు…ప.1.31 నుంచి 2.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.