పంచాంగం… 16.06.18

171
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజజ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.తదియ సా.6.55 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం పునర్వసు ప.12.49 వరకు

తదుపరి పుష్యమి

వర్జ్యం రా.8.15 నుంచి 9.45 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.28 నుంచి 7.12 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు..ఉ.10.34 నుంచి 11.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు,

అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.