పంచాంగం…14.04.17

112
Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్రమాసం

తిథి బ.తదియ ప.3.04 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం విశాఖ ఉ.8.50 వరకు

తదుపరి అనూరాధ

వర్జ్యం ప.1.14 నుంచి 3.00 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.15 నుంచి 9.04 వరకు

తదుపరి ప.12.23 నుంచి 1.13 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు

తమిళ సంవత్సరాది