పంచాంగం… 25.12.16

86
PANCHANGAM

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి బ.ద్వాదశి తె.5.58 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం)

నక్షత్రం విశాఖ తె.4.12
వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం)

వర్జ్యం ఉ.7.49 నుంచి
9.35 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.01
నుంచి 4.50 వరకు

రాహు కాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమ గండం ప.12.00
నుంచి 1.30 వరకు