పంచాంగం…02.01.17

80
TeluguPanchangam

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

?పుష్య మాసం

?తిథి శు.చవితి ప.2.15 వరకు తదుపరి పంచమి

?నక్షత్రం ధనిష్ఠ ప.3.54
వరకు తదుపరి శతభిషం

?వర్జ్యం రా.11.01 నుంచి
12.37 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ప.12.24
నుంచి 1.10 వరకు తదుపరి ప.2.36 నుంచి 3.20 వరకు

?రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

?యమ గండం ఉ.10.30
నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు