పంచాంగం… 23.07.18

159
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి శు.ఏకాదశి సా.6.04 వరకు

తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం అనూరాధ ప.3.29 వరకు

తదుపరి జ్యేష్ఠ

వర్జ్యం రా.9.30 నుంచి 11.12 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.25 నుంచి 1.16 వరకు

తదుపరి ప.2.58 నుంచి 3.50 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు…ప.1.32 నుంచి 1.58 గంటల వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.

తొలి ఏకాదశి