పెద్దపల్లిలో వినూత్నంగా వివాహం..!

42
Married In Masks

పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం తొగర్రాయి గ్రామంలోని మాజీ సర్పంచ్ కళావతి శంకరయ్యల చిన్న కూతురు సంధ్య, చంద్రమౌళిల వివాహం వినూత్న రీతిలో జరిపించారు. వచ్చిన భందువులకు వధూవరుల ఫోటోలతో మాస్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. భందువులు ఆ మాస్కులు ధరించి వివాహంలో పాల్గొన్నారు. బంధు మిత్రుల మధ్య వధువు, వరుడు మాస్కుతోనే తాలికట్టేశాడు. ప్రభుత్వ నిబందనలకు కట్టుబడి జరిగిన ఈ వినూత్న వివాహం పలువురిని ఆశ్చర్య పరిచింది.

Wedding with Masks