పంచాంగం….10.01.17

56
Weekly Panchangam telugu

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి శు.త్రయోదశి రా.9.50 వరకు
నక్షత్రం రోహిణి ఉ.6.47 వరకు
తదుపరి మృగశిర
వర్జ్యం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.50 నుంచి 9.38 వరకు
తదుపరి రా.10.50 నుంచి 11.38 వరకు
రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు