పంచాంగం 13-08-2018

178
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.విదియ ఉ.11.27 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం పుబ్బ రా.11.15 వరకు

తదుపరి ఉత్తర

వర్జ్యం ఉ.8.07 నుంచి 9.38 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.29 నుంచి 1.20 వరకు

తదుపరి ప.3.01 నుంచి 3.51 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు