పంచాంగం…16.01.17

72
Panchangam

*పంచాంగం…సోమవారం, 16.01.17*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం
తిథి బ.చవితి ప.1.56 వరకు
తదుపరి పంచమి
నక్షత్రం పుబ్బ రా.2.01 వరకు
వర్జ్యం ఉ.9.41 నుంచి 11.20 వరకు
దుర్ముహూర్తం ప.12.30 నుంచి 1.15 వరకు
తదుపరి ప.2.44 నుంచి 3.28 వరకు
రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు
ముక్కనుమ.