మొక్కలు నాటిన సింగర్ హరిణి..

284
Singer Harini

రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ పిలుపు మేరకు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా మొక్కలు నాటిన సింగర్ హరిణి వివాటూరి. రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ భాగంగా మూడు మొక్కలు నాటానని సింగర్ హరిణి తెలిపారు.

గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లాంటి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ముందుకు తీసుకుపోతున్న రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్ కుమార్ కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సింగర్ తేజస్విని విసిరిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ను స్వీకరిస్తూ మోతినగర్‌లోని తన నివాసంలో మొక్కలు నాటారు సింగర్ హరిణి… అనంతరం మరో ముగ్గురు( సింగర్స్ రమ్య బెహారా , సాహితీ చాగంటి , మోహను బోగరాజు )లు కూడా మొక్కలు నాటి మరో ముగ్గురికి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ విసరాలని కోరారు.